LỊCH LÀM VIỆC

 
    
    KHÓA ĐÀO TẠO
 
 
     ẢNH - VIDEO
 
 
Nghệ Thuật Từ Chối

Nghệ Thuật Từ Chối

Nấu Nướng Khi Ở Trại

Nấu Nướng Khi Ở Trại

Những Yêu Cầu Khi Soạn Thảo Một Bản Báo Cáo

Những Yêu Cầu Khi Soạn Thảo Một Bản Báo Cáo

Nghệ Thuật Xin Lỗi

Nghệ Thuật Xin Lỗi

Những Phẩm Chất Cần Có Của Một Lãnh Đạo

Những Phẩm Chất Cần Có Của Một Lãnh Đạo

Những Vấn Đề Gặp Phải Khi Thể Hiện Vai Trò Của Người Lãnh Đạo Nhóm

Những Vấn Đề Gặp Phải Khi Thể Hiện Vai Trò Của Người Lãnh Đạo Nhóm

Như Thế Nào Là Quyết Đoán?

Như Thế Nào Là Quyết Đoán?

Nâng Cao Các Kỹ Năng Học Tập

Nâng Cao Các Kỹ Năng Học Tập

Những Cản Trở Trong Việc Học Tập Của Bạn

Những Cản Trở Trong Việc Học Tập Của Bạn

Ngân Hàng Tình Yêu

Ngân Hàng Tình Yêu

Nói Đúng Và Hiệu Quả

Nói Đúng Và Hiệu Quả

Những Kỹ Năng Đem Đến Cơ Hội Cho Bạn

Những Kỹ Năng Đem Đến Cơ Hội Cho Bạn

Muốn Tăng Lương - Làm Sao Đây?

Muốn Tăng Lương - Làm Sao Đây?

Mười Cái Bẫy Khi Học Ôn

Mười Cái Bẫy Khi Học Ôn

Một Kế Hoạch Bán Hàng Thành Công

Một Kế Hoạch Bán Hàng Thành Công